Informacja

Uroczystość   zakończenia    roku   szkolnego   2015/2016  

odbędzie się    

24 czerwca 2016 roku w holu szkoły:

 

o godz. 9.15  dla uczniów klas IV – VI  i  I – II gimnazjum

 

o godz. 11.00 dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej.

 

Na Mszę św. zapraszamy na godz. 8.00 do kościoła w Siekierkach Wielkich.