Informacja

Informujemy, że 2 maja 2016 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 7.00 – 17.00.