Informacja

Proszę  Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli na piśmie o uczęszczaniu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im.św. Jana Pawła II  w Zespole Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2016/2017, w terminie od 19-25 kwietnia br. Stosowny druk w sekretariacie szkoły.