Informacja

Proszę  Rodziców dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji,o potwierdzenie woli na piśmie o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Paczkowie ul. Szkolna 16 w roku szkolnym 2016/2017, w terminie od 14-18 kwietnia br. Stosowny druk w sekretariacie szkoły.