Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Informujemy, że 27 maja 2016 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. od 7.00 – 17.00.