Drzwi otwarte dla rodziców

Zapraszamy rodziców 

9 czerwca br. na zebrania z wychowawcami,

godz. 17.00 – spotkanie dla rodziców klas I-III,

godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców klas IV-VI i gimnazjum.

Na zebraniach zostaną przekazane informacje o przewidywanych ocenach rocznych.