31.11 Dzień wolny od zajęć

Informujemy, że 31 października 2016 r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 7.00 – 16.30.