Znaczki dla Afryki!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych na misje afrykańskie. Akcja nie jest ograniczona czasowo. Jedno jest pewne, bez większego wysiłku możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla misji. Fundusze uzyskane ze sprzedaży znaczków są w całości przeznaczane na działalność misyjną. Ufamy, że inicjatywa zostanie  podjęta  przez  dzieci  naszej    parafii i naszych szkół, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Każdy z nas otrzymuje od przyjaciół bądź rodziny kolorowe pocztówki i listy. Prędzej czy później trafiają one do kosza.       

I choć spełniły swoje zadanie często myślimy, że w takim razie są już niepotrzebne i bezużyteczne. To nie jest prawda!!! Na każdej kopercie i pocztówce jest przecież znaczek, który wcale nie musi trafić do śmietnika.

            Co robić?

Przede wszystkim nie wyrzucać ich do kosza i samemu nie odklejać!!!

Znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem (jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć aby nie uszkodzić). Zebrane w ten sposób znaczki należy przekazać przewodniczącemu klasy, a raz w miesiącu przynieść do II klasy gimnazjum.

W imieniu Dzieci Afryki dziękujemy za zrozumienie i pomoc!!!