Zebranie

14 stycznia 2016 r. zapraszamy rodziców na zebrania śródroczne z wychowawcą.

  •  godz.17.00 – klasy I-III SP i oddziały przedszkolne ;
  • godz. 17.30 – klasy IV-VI ( najpierw spotkanie w holu szkoły); 
  • godz. 18.00 – klasy I-III gimnazjum ( najpierw spotkanie w holu szkoły).