Zebrania

10 września 2015 roku odbędą się zebrania z rodzicami

– oddziały przedszkolne, klasy I – III –  godz. 17.00

– klasy IV – VI i klasy gimnazjum –  godz. 18.00

Najpierw odbędzie się ogólne spotkanie dyrektora, pedagoga z rodzicami w holu szkoły,                                 a później z wychowawcami w wyznaczonych salach.

10 września 2015 roku o godz. 16.30 zapraszamy rodziców dzieci zgłoszonych do świetlicy szkolnej na spotkanie z wychowawcą świetlicy w holu szkoły.