Wieczornica Papieska

W niedzielny wieczór, 16 października 2011r, spotkaliśmy się w Zespole Szkół w Paczkowie, by uczcić kolejny Dzień Papieski, który obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”.

Wraz z zaproszonymi gośćmi, min. panią Radną Barbarą  Antoniewicz, panem Radny Ryszardem Dyzmą, mieszkańcami Paczkowa oraz szczególnym gościem, panią Bożeną Pawłowską Kilanowski, poetką na stałe mieszkającą w Kanadzie, oddaliśmy hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi, Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Warto kilka słów poświęcić pani Bożenie Pawłowskiej – Kilanowski, która urodziła się w Pile, a zadebiutowała w roku 2005 zbiorem wierszy o tematyce miłosnej pt.: „Na pięciolinii zmysłów”. Jej twórczość była reprezentowana w Salonach Książki Polonijnej w wielu miastach Europy. Jest członkiem Fundacji Jana Pawła II, prezesem Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Saskatchewanie w Kanadzie.

Pani Bożena Pawłowska-Kilanowski opowiedziała o Fundacji, w której pracuje, a także przeczytała swoje wiersze o tematyce religijnej.

W czasie Wieczornicy młodzi wykonawcy nie tylko śpiewali ulubione pieśni Ojca Świętego, ale recytowali wiersze o Janie Pawle II, przypominali ważne momenty z Jego życia. Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu. Ta szczególna atmosfera sprawiła, że nikt ze zgromadzonych nie liczył czasu. Niektóre pieśni zapadły szczególnie  w pamięci, jak choćby  rytmiczna piosenka, pt. „Nie ma lepszego od Jana Pawła II”.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor M. Szomek odczytała wiersze naszego Gościa.

     Dziękujemy wszystkim, którzy tego wieczoru wraz z nami oddali hołd Błogosławionemu  Janowi Pawłowi II.

Iwona Kubiak