Szkolne koło wolontariatu

 

Zapraszamy do udziału w akcji zbierania nakrętek plastikowych.

Zebrane nakrętki  przekażemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu.

Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na zakup potrzebnego sprzętu dla dzieci.

„Klasowe” nakrętki prosimy składać u p. woźnej.

Za każdy dar  dziękujemy!!!!