Świąteczny wystrój sal

Jak corocznie Samorząd Uczniowski  SP  organizuje  konkurs  na  Świąteczny  Wystrój  Sali.  W  tym  roku

w kategorii klas najmłodszych I miejsce uzyskały klasa III i klasa Ia. Drugie miejsce zdobyła klasa IIa, natomiast na trzecim miejscu znalazły się klasy Ib i IIb.

W kategorii klas IV-VI na pierwszym miejscu znalazła się klasa VI, drugie miejsce uzyskała klasa IV, a klasa V zdobyła trzecie miejsce. Każda klasa została nagrodzona dyplomem i świąteczną ozdobą. Wszystkim klasom serdecznie gratulujemy!

 

                                                                               Klaudia Czerniak