Podusmowanie konkursu czytelniczego

Dnia 26 czerwca 2014 roku podsumowano konkurs czytelniczy organizowany w klasach I – III SP pod hasłem: „ Książka mój przyjaciel”. Wyróżniono 11 uczniów oraz przyznano tytuł  „ Mistrza Czytelnictwa” na rok szkolny 2013/2014 , który otrzymała Antosia Zamiara z klasy II SP.

                                           Gratulujemy!!!

     Jarosław Batkowski