Pasowanie na ucznia

23 października 2015 r. w Zespole Szkół w Paczkowie odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Dzieci z klas Ia i Ib przedstawiły program artystyczny, podczas którego popisywały się swoimi umiejętnościami: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Publiczność występ nagrodziła gromkimi brawami. Następnie z wielkim przejęciem złożyły ślubowanie oraz zostały pasowane na uczniów przez Panią Dyrektor Małgorzatę Szomek. W uroczystości wzięła również udział Pani wice-Dyrektor Małgorzata Gronowska, która życzyła pasowanym uczniom jak najlepszych ocen. Z rąk obu Pań Dyrektor dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Dzieci z klas starszych oraz Rodzice obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami. Na zakończenie uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia, które wzbogacą kronikę szkolną i rodzinne albumy. Dziękuję przybyłym gościom, że byli z nami podczas tego szczególnego wydarzenia. Uczniom z klas Ia i Ib życzę wielu sukcesów w nauce.

                                                                                  U. Estkowska – Maćkowiak