Pasowanie na czytelnika

Dnia 17 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy Ia i Ib na czytelników biblioteki szkolnej. W naszej szkole wydarzenie to  na stałe wpisało się do kalendarza imprez. Uroczystość ta odbywa się w II semestrze, kiedy uczniowie znają już cały alfabet. W bieżącym roku szkolnym pasowanie odbyło się na podsumowanie projektu „ Książka” w ramach realizowanego przez klasy pierwsze projektu „ Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy”. Spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być  na długo zapamiętana .

Dzieci z okazji przystąpienia do grona czytelników otrzymały na pamiątkę spotkania – książkę, prośbę książki do dzieci o ważnych zasadach, których należy przestrzegać  oraz zakładki do książek. Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę czytelnika.

Naszym młodym czytelnikom życzymy przeżywania cudownych przygód, które przez całe ich życie będą wyglądać z kart przeczytanych książek.

 

                                                               Jarosław  Batkowski