Oddaj zużyty telefon, odbierz nowy aparat!

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprasza do dołączenia się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie, jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Zużyte, stare telefony komórkowe bez baterii prosimy przekazywać przewodniczącym klas do 14 listopada.

Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne, otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do liczby uczniów w szkole.