Lekcja Edukacyjna w ogrodzie botanicznym w Poznaniu

W dniu 26 października 2015r. klasa 3 gimnazjum lekcję  biologii odbyła w poznańskim Botaniku. Uczniowie brali udział w zajęciach złożonych z gry terenowej i pogadanki  na temat roślin i zwierząt spotykanych w Afryce,  o których dowiedzieli się z gry : „ Z Kazimierzem  Nowakiem krótka podróż po poznańskim Botaniku”.  Poznali też osobliwości ogrodu botanicznego – alpinarium, kolekcje dendrologiczne, kolekcje roślin rzadkich i zagrożonych, roślin ozdobnych, wodnych i bagiennych, a także niezwykłą roślinę mającą ponad 40 lat – Welwiczję przedziwną, naturalnie występującą na pustyni Namib.  Uczniowie w ramach zajęć z plastyki przygotowali fotoreportaż o najciekawszych  ich zdaniem miejscach w Ogrodzie Botanicznym. Mam nadzieję, że ta  niezwykła lekcja, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,  w okolicznościach złotej polskiej jesieni, rozbudziła zainteresowania uczniów i zachęciła dodatkowo do obserwacji i poznawania  przyrody, dostrzegania jej piękna i różnorodności.

Anna Prządak