Kocham Cię Polsko!

W niedzielę 7 grudnia 2014r. już po raz trzeci spotkaliśmy się w murach Zespołu Szkół w Paczkowie,  by kultywować piękną polską tradycję, wspólnego śpiewania. W towarzystwie dostojnych gości pana burmistrza Mariana Szkudlarka, pani wiceburmistrz Agaty Kubackiej, pani wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  Wandy Konys, pana radnego Ryszarda Dyzmy, licznie zgromadzonych rodziców, dziadków, mieszkańców Paczkowa i okolic, mieliśmy okazję przypomnieć  karty historii naszej Ojczyzny. Scenki historyczne przygotowane przez uczniów przybliżyły widzom dzieje Polski od chrztu Polski po czasy współczesne. Młodzież  gimnazjum wcieliła się m.in. w postacie Mieszka, Dobrawy czy Władysława Jagiełły i Witolda.

Scenki historyczne przeplatane były wspólnym śpiewem chórku szkolnego, solistów i zgromadzonych gości.  A biało-czerwone stroje chórzystów stanowiły jeszcze bardziej podniosłą atmosferę.

Nasze spotkanie wzbogacili swoimi wypiekami rodzice, nauczyciele, cukiernia „Magdalenka” ze Swarzędza oraz Piekarnia i Cukiernia „Zagrodnicza” z Pobiedzisk, którym serdecznie za ten słodki dar dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Państwu za wspólnie spędzony czas i miłe słowa.  Dziękujemy Państwu z obsługi szkoły za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Mamy nadzieję, że to wspólne śpiewanie będzie powodem do kolejnych spotkań!

Iwona Kubiak, Katarzyna Wątor