Kasztanobranie

ROZPOCZYNAMY WIELKIE KASZTANOBRANIE

PROSIMY ABY WSZYSTKIE KLASY ZBIERAŁY

KASZTANY

AKCJA TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA

 

NA KLASY, KTÓRE UZBIERAJĄ NAJWIĘCEJ KASZTANÓW, CZEKA NAGRODA.

 

MIEJSCE ZBIÓRKI : PORTIERNIA