Innowacyjny program nauczania w Paczkowie

Od 1 września 2014 do końca czerwca 2015 klasa Ia Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie będzie brała udział w realizacji projektu „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy”. Jest to projekt realizowany na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, W ramach tego projektu będzie realizowany Innowacyjny Program Nauczania „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy”, który dotyczy edukacji wczesnoszkolnej.

Wiodącą metodę realizacji programu nauczania jest metoda projektów inspirowana Project Approach wg prof. Lilian Katz. Metoda ta zachęca do kreatywności, umożliwia dzieciom aktywne poznanie świata, zdobywanie wiedzy i doświadczeń, a jednocześnie osiąganiu przez dziecko sukcesu potwierdzającego jego poczucie własnej wartości.

Koordynatorem programu jest p. A. Piaskowska, a nauczycielem wspomagającym
p. K. Misiorna oraz p.A. Łuszczek. W ramach projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną, projektor, laptop. Do tego projektu ze szkół wielkopolskich wybrano 5 placówek – 2 szkoły poznańskie i 3 szkoły z terenów wiejskich, w tym naszą szkołę.

Zaproszenie naszej szkoły do Programu jest wyróżnieniem i kolejnym dowodem na zaufanie jakim się cieszymy. Uczestnicząc w Programie wnosimy swój wkład w rozwój metod nauczania.

Mamy się z czego cieszyć!

A.Piaskowska