Informacja

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom –  „Wyprawka  szkolna”, należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 10.09.13 (środa)

(informacje dotyczące „Wyprawki szkolnej” znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rodzice)

 

                                                                                         Agnieszka Łuszczek

                                                                                                   pedagog