Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół informuje rodziców, uczniów, że w dniu  31 października 2011 r. (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Szkoła w tym dniu zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze (świetlica).