INFORMACJA

Dni wolne od zajęć edukacyjno-wychowawczych

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012, ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-edukacyjnych:

31.10.2011 r.,

– 3.04.2012 r. (dla szkoły podstawowej),

– 24, 25, 26.04.2012 r. (dla gimnazjum),

– 2.05.2012 r.

– 4.05.2012 r.

– 8.06. 2012 r.

W czasie dni wolnych od zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie czynna świetlica szkolna.