Informacja

17 XII 2015 roku, o godz. 18.00  zapraszamy rodziców na spotkania idywidualne z nauczycielami ( informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  i oceną naganną zachowania na koniec półrocza)