Informacja

Uprzejmie informuję, ze spotkanie trójek klasowych odbędzie się  

1-go października (czwartek) o godz. 18.00 w szkole .

                                               przewodniczący Rady Rodziców

                                                          Tomasz Wolski