Informacja

Prosimy uczniów klasy I gimnazjum oraz uczniów nowoprzyjętych ( nie dotyczy uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej) o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego do sekretariatu szkoły, do dnia 27.08.2015r.