Informacja

21 maja 2015 roku (czwartek), o godz.18.00 zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne

z nauczycielami (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną lub naganną).