Informacja

W dniu 1 kwietnia 2015 r. ( środa) klasa VI przystąpi do sprawdzianu zewnętrznego. W związku z tym uczniowie klas I – V nie mają zajęć edukacyjnych. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 16.30. Uczniowie oddziałów przedszkolnych mają zajęcia zgodnie z planem.