Informacja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lutego 2015 r. odszedł wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczkowie, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży

śp. Pan Witold Kubiak

Pogrzeb odbędzie się 19 lutego br. o godz. 12.00  w kościele w Siekierkach Wielkich.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice