Informacja

15 stycznia 2015 roku ( czwartek) zapraszamy rodziców na  zebrania śródroczne  z wychowawcą,
godz. 17.00 – klasy IV – VI ( najpierw spotkanie ogólne w holu szkoły, potem w salach)
godz. 17.30 – oddziały przedszkolne,  klasy I – III ( w salach lekcyjnych)
godz. 18.00 – klasy I – III gimnazjum ( najpierw spotkanie w holu szkoły, potem w salach)