Informacja

11 listopada 2014 roku jest dniem wolnym .

10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00 – 14.00.