Zebranie

11 stycznia 2011 roku, we wtorek, o godz. 18.00 zapraszamy rodziców na zebrania śródroczne z wychowawcami.