Wojewódzki konkurs matematyczno-przyrodniczy

Dnia 26.11.2010 roku o godzinie 12.30 został przeprowadzony etap szkolny V Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego. Zgodnie z regulaminem etap ten trwał 90 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania test, który zawierał 26 zadań. Wśród nich było 20 zadań zamkniętych oraz 6 zadań  otwartych.  Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, maksymalnie, każdy uczestnik mógł uzyskać 40 punktów. Aby dostać się do etapu rejonowego uczeń musiał zdobyć minimalnie 30 punktów tj. 75% prawidłowych odpowiedzi. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów – wszyscy z klasy VI.  Jedna z uczennic Maria Czarnecka zakwalifikowała się do etapu rejonowego, uzyskując wymaganą ilość 30 punktów.

Marysi gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu!