Szkolny konkurs języka angielskiego

Uczniowie Zespołu Szkół w Paczkowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się 15.02.2011 r. Dziewięciu uczestników konkursu – uczniów klas III – VI sprawdzało swoje możliwości, rozwiązując test gramatyczny oraz test wiedzy dotyczący znajomości kultury Wielkiej Brytanii. Niektóre zadania były prezentowane na tablicy interaktywnej. W trzeciej części konkursu uczniowie wykazali się pomysłowością oraz prezentowali tematy m. in. sportowe i kulinarne. Uwieńczeniem rywalizacji były nagrody wyd. Longman i Oxford.

                                                                                                           Klaudia Czerniak