Światowy dzień zdrowia

Dnia 7 kwietnia br. uczniowie Zespołu Szkół w Paczkowie obchodzili Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne obchody tego dnia odbywały się pod hasłem Człowiek i miasto. Pod opieką pań Małgorzaty Gronowskiej, Agnieszki Piaskowskiej i Katarzyny Wątor, dzieci i młodzież szkoły w Paczkowie przygotowały przedstawienie Czystość to zdrowie.Celem zorganizowanej uroczystości było zwrócenie uwagi uczniów na konieczność dbania o higienę, jak również spożywania zdrowej żywności, zawierającej potrzebne organizmowi witaminy.