Rocznica wyzwolenia Swarzędza

21 stycznia 2011 r.delegacja Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wzięła udział w uroczystościach na rynku swarzędzkim z okazji 66. rocznicy wyzwolenia naszego miasta.Przy dźwiękach werbli złożone zostały wiązanki kwiatów, zapłonęły znicze. Prezes Klubu Swarzędzan, działającego przy Towarzystwie Ziemi Swarzędzkiej, pan Ryszard Karolczak opowiedział o wyzwoleniu Swarzędza, posługując się faktami historycznymi i własnymi wspomnieniami.