Przedświąteczny czas w Paczkowie…

…był czasem pracowitym ale i dającym wiele radości, i satysfakcji. Było to nasze uczestnictwo w akcji „Świąteczna paczka dla powodzian”, ozdabianie sal lekcyjnych i budynku szkoły, przygotowanie kiermaszu świątecznego( dochód z niego przeznaczono na paczki dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej), Jasełka i Wigilie klasowe.  W tym roku Jasełka przygotowali uczniowie klas 0-III. Przedstawienie suto okraszone piosenkami, już na początku, niejednego widza zmusiło do refleksji i wzruszyło. Potem pełne ciepła i radości klasowe spotkania wigilijne, które sprawiły, że w miłym nastroju opuszczaliśmy naszą szkołę. Staramy się wychowywać naszych uczniów tak by byli otwarci na innych, wrażliwi, gotowi spieszyć z pomocą potrzebującym. Patrząc z perspektywy na nasze grudniowe poczynania czujemy się usatysfakcjonowani. Wspólna praca: dzieci, nauczycieli i rodziców znów dała piękne owoce.

                                                                                  Maria Bestry