Próbny sprawdzian i egzamin

1. Termin próbnych egzaminów dla kl. IIIg:      

·        4.01.11 godz. 8.00 (wtorek) – część humanistyczna

·        5.01.11 godz. 8.00 (środa) – część matematyczno- przyrodnicza

·        7. 01.11 godz. 9.30 (piątek) – język angielski

2. Termin próbnego sprawdzianu dla kl.VI – 4 stycznia 2011 r., godz. 12.00.

3. W dniach próbnego egzaminu klasa III g jest zwolniona z zajęć lekcyjnych. Również klasa VI jest zwolniona z zajęć lekcyjnych w dniu próbnego sprawdzianu.