Komunikat

Informujemy, że w serwisie internetowym OKE w Poznaniu www.oke.poznan.pl od 27.05.2011 r. uruchomiony został moduł dedykowany uczniom, przystępującym do sprawdzianu i egzaminu, w którym każdy zdający, po założeniu w serwisie indywidualnego konta użytkownika, będzie mógł zapoznać się z wynikami uzyskanymi za poszczególne zadania i obszary umiejętności.