KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie informuje rodziców, uczniów, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.  zmieniającym rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245), ustalono w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 12 XI 2010 r. (piątek),

– 7 I 2011 r. (piątek),

– 5 IV 2011 r. dla szkoły podstawowej ( sprawdzian dla kl. VI),

– 12, 13, 14 IV dla gimnazjum (egzamin gimnazjalny),

– 2 V (poniedziałek).