KOMPUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół informuje rodziców, uczniów, że w dniu  5 listopada 2010 r. (piątek) w związku z przerwą w dostawie prądu w Paczkowie, zajęcia dydaktyczne odbędą się według skróconego rozkładu zajęć lekcyjnych.

Obiady w tym dniu będą o godz. 11. 45. 

Świetlica szkolna czynna od godz. 7.00 do 16.00.