Inna lekcja historii

 24 lutego 20011 uczniowie II i III klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Paczkowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii. Na zaproszenie przybył do naszej szkoły Pan Daniel Rubiś –edukator z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wykład dotyczył ,,Życia pod okupacją w latach 1939-1945”.Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji. Jednak największe emocje wywołał fragment filmu dokumentalnego- ,,Historia Kowalskich”. Film ten opowiada o rodzinie Kowalskich z Ciepielewa, która została zamordowana w 1942 r. za udzielanie schronienia sąsiadom pochodzenia żydowskiego. Nasi gimnazjaliści oklaskami podziękowali za prelekcje i wyrazili chęć udziału w innych zajęciach organizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN z Poznania.

                                                                      Hanna Owoc- Kulczyńska