Informacja

Dnia 18 lutego 2011 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu. Do udziału w wyborach zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Miasta i Gminy Swarzędz oraz uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie innych gmin, ale stale zamieszkujących w Gminie Swarzędz. Zachęcamy szkoły i młodzież do wzięcia udziału w wyborach. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży stale zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Podstawą jej działalności jest praca społeczna radnych a celem upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi w Gminie Swarzędz. Dla młodych jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację pomysłów. Uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie Miejskiej to zadanie odpowiedzialnei zaszczytne, ponieważ reprezentuje się na tle rady młodzież ze swojej szkoły. Informacje na temat wyborów znajdują się w zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz w Ordynacji Wyborczej.