Harmonogram spotkań z rodzicami

-12 X – drzwi otwarte, godz. 18.00;

 

– 9 XI – zebranie wychowawców  z rodzicami i spotkania z nauczycielami, godz.18.00;

 

– 14 XII – drzwi otwarte, godz. 18.00;

 

– 11 I 2011 – zebrania śródroczne rodziców z wychowawcą, godz. 18.00;

 

– 8 III – drzwi otwarte, godz. 18.00;

 

12 IV – zebrania wychowawców z rodzicami i spotkania z nauczycielami, godz. 18.00.

 

– 10 V – drzwi otwarte, godz. 18.00.