Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne święto nauczycieli w Zespole Szkół w Paczkowie było inne niż dotychczas. Postanowiliśmy, aby w dzień ten przyjąć uroczyście pierwszaków do grona uczniowskiego.                W obecności całej uczniowskiej braci, nauczycieli, licznie zgromadzonych rodziców oraz gości zagranicznych z Francji, Niemiec, Austrii, przybyłych do nas w ramach programu Comenius, ślubowanie złożyło  21 uczniów. Uroczystą przysięgę i pasowanie poprzedziły popisy pierwszaków  i ich starszych kolegów. Były też życzenia, piosenki oraz kwiaty dla nauczycieli. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Na koniec podekscytowane maluchy, zgodnie z tradycją panującą w naszej  szkole, posadziły na terenie zielonym przy sali gimnastycznej swoje drzewko. Uroczystość ta podobała się rodzicom, nauczycielom i zagranicznym gościom. Wyniesienie pasowania do uroczystości, w której uczestniczy cała społeczność szkolna spowodowało, że zrobiło się z tego nie tylko szkolne, ale i rodzinne święto, a przeżycia z nim związane zapadną najmłodszym uczniom na długo  w pamięci.                              

                                                                                                                                                      M.Bestry