Akcja ZIMA 2011

W czasie ferii zimowych odbędą się dwa turnusy półkolonii:

I turnus –  od 31.01- 04.02.2011r., w godz. od 9.00-13.00, opiekun pan J. Batkowski i pan R. Dopta

II turnus – od 07.02- 11.02.2011r., w godz. od 9.00-13.00 opiekun pan R. Dopta i pani U. Estkowska-Maćkowiak

Zapisy w sekretariacie szkoły, odpłatność 20 złotych  od turnusu.