Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

klub Małego Geniusza

Klub Małego Geniusza

Założenia klubu
Klub Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych działający na terenie Zespołu Szkół w Paczkowie funkcjonuje pod kierunkiem pani Urszuli Estkowskiej -Maćkowiak  i pani Mai Juchacz. Zajęcia skierowane  dla uczniów z klas od I do IV szkoły podstawowej mają na celu rozbudzenie twórczego myślenia u dzieci, ich wyobraźni,  zachęcenie do oryginalnego i nowatorskiego działania poprzez  odpowiednią stymulację oraz trening.
p. Urszula Estkowska – Maćkowiak
Tematyka spotkań realizowana jest w oparciu o program psychoprofilaktyczny „Spójrz inaczej”.
Zajęcia z dziećmi z klas najmłodszych prowadzone są metodami aktywnymi i odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek od 8:00 do 10:00 ( 1 i 2 godz. lekcyjna)
Spotkania w dużej mierze poświęcone są rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz dawaniu sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Kładziony jest nacisk na pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowi profilaktykę agresji i przemocy.
p.Maja Juchacz
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godz od 15.40. Uczestniczą w nich uczniowie klas I  oraz II.
Klub ma na celu rozwój wyobraźni oraz twórczości u dziecka. Są to zajęcia o zróżnicowanym charakterze: artystyczne, plastyczne, muzyczne,taneczne ale także wychowawcze, których celem jest rozwój osobowości na różnych płaszczyznach. Uczestnicy za swoją aktywność oraz  zaangażowanie otrzymują naklejki i rywalizują o tytuł mistrza. Warto tutaj dodać, że jest to tzw. ,,zdrowa rywalizacja”, która ma  motywować dzieci do aktywnego udziału  w zajęciach. Podczas wspólnie spędzanych chwil  nie ma czasu na nudę!