Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  -K. Wątor

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – KLASY I – III SP – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

WYCHOWANIE FIZYCZNE – klasy 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

WYCHOWANIE FIZYCZNE – kl. IV-VIII i III gimnazjum – nauczyciele wychowania fizycznego

WYCHOWANIE FIZYCZNE – kl. IVa sportowa – Mateusz Radomski, Robert Dopta

 JĘZYK NIEMIECKI – kl. VII – VIII – Mateusz Radomski

 JĘZYK NIEMIECKI – kl. III gimnazjum – Mateusz Radomski

JĘZYK ANGIELSKI –  klasy IV-VIII – J.Tomicka-Cichowlas, E.Staszak, K.Czerniak

JĘZYK ANGIELSKI- III gimnazjum – J.Tomicka- Cichowlas

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – kl. VIII – Mateusz Radomski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – kl. III gimnazjum – Mateusz Radomski

 MUZYKA – Bartosz Piłat

WYCHOWANIE FIZYCZNE – kl. 1a usportowiona – Anna Bagińska

RELIGIA – kl.II SP – A.Piaskowska

RELIGIA – kl.I SP – I.Kubiak

PRZYRODA – M.Kocięcka

PLASTYKA – M.Felińska

JĘZYK  ANGIELSKI – kl. I-III – K.Czerniak, J.Tomicka -Cichowlas

GEOGRAFIA – M.Kocięcka

CHEMIA – M.Kocięcka

RELIGIA – kl.IV, V, VI, VII, VIII – I.Kubiak

INFORMATYKA – K. Wątor, M.Gronowska,I.Poźlewicz

HISTORIA – SP – K. Wątor

HISTORIA – III gimnazjum – K. Wątor

 JĘZYK POLSKI – KL.IV,V – D.Cebulska

 

BIOLOGIA – B.Wróblewska 

JĘZYK POLSKI -M.Lewandowska

MATEMATYKA – M.Gronowska, M.Rydel-Nowak, I.Poźlewicz

FIZYKA – Maria Rydel-Nowak

TECHNIKA – S. Spiżewska

INFORMATYKA,ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – K. Wątor,M.Gronowska, M.Rydel-NowakI.Poźlewicz