Informacja

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2014 roku uczniowie klasy VI przystąpią do próbnego sprawdzianu przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane na galowo i mają zgodnie z planem dwie pierwsze lekcje, potem przystępują do sprawdzianu,który zakończy się ok. godziny 13.00.